facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

X posiedzenie plenarne Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

15 stycznia 2015 r. w gmachu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbędzie się X posiedzenie plenarne Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podczas obrad omówione zostanie między innymi sprawozdanie z działalności Rady w 2014 r., następnie odbędzie się debata na temat sprawozdania, podjęta zostanie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady po pierwszym roku XI kadencji działalności Rady, uczestnicy zaopiniują również wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz zasady przyznawania stypendiów naukowych.

W posiedzeniu uczestniczyć będzie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.