facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach nawiąże współpracę z Uniwersytetem Śląskim

Uniwersytet Śląski, Miasto Katowice i X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach podejmą współpracę, mającą zapewnić uczniom wyższą jakość kształcenia i umożliwić im pełniejszy rozwój, pogłębianie wiedzy i zainteresowań.

Trójstronne porozumienie w tej sprawie zostanie zawarte 3 września 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Dokument sygnować będą: prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr. hab. Andrzej Kowalczyk, wiceprezydent Katowic Marzena Szuba oraz dyrektor szkoły dr Barbara Nowak.

Porozumienie umożliwi rozszerzenie współpracy, w ramach której pracownicy naukowo-dydaktyczni wspólnie z nauczycielami prowadzić będą wybrane zajęcia, obejmą także opieką merytoryczną różne przedsięwzięcia edukacyjne. Uczniowie szkoły będą mieli możliwość odbywania części zajęć dydaktycznych w uczelni, korzystania z infrastruktury, w tym nowoczesnych pomocy dydaktycznych i laboratoriów badawczych.

Inicjatywa promująca wartości edukacyjne wśród uczniów, ich rodziców i członków społeczności lokalnej ma ułatwić również uczniom podjęcie decyzji o dalszej edukacji i wyborze kierunku studiów zgodnego z planami na przyszłość, predyspozycjami i kompetencjami.

Podpisaniu porozumienia o współpracy towarzyszyć będzie również inauguracja roku szkolnego X Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego. Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.00 na Wydziale Prawa i Administracji UŚ.


„dziennikzachodni.pl” - „W Katowicach zainaugurowano działalność Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego” (04.09.2015).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.