facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

X Europejski Kongres Gospodarczy

Logo Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Od 14 do 16 maja 2018 roku w Katowicach odbywał się X Europejski Kongres Gospodarczy – najważniejsze wydarzenie gospodarcze w Europie Centralnej. W programie wydarzenia zaplanowano ponad sto debat, sesji tematycznych oraz spotkań dotyczących kluczowych problemów gospodarczych i społecznych Europy w ich globalnym kontekście. Obszary dyskusji łączyły takie przewodnie hasła, jak: perspektywy wzrostu i konkurencyjność, rewolucja technologiczna z jej aktualnymi i przyszłymi skutkami, odpowiedzialność i środowisko czy współpraca gospodarcza w ramach wolnego rynku.

Corocznie kongres gromadzi reprezentantów świata biznesu, polityki i nauki. W spotkaniach udział wzięło kilka tysięcy gości z krajów europejskich, a także z Azji i Afryki. Uczestnikami  byli komisarze unijni, przedstawiciele rządów, prezydenci miast, menedżerowie największych firm z kraju i ze świata oraz naukowcy.

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w wydarzeniu udział wziął JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, który uczestniczył w dyskusji poświęconej tematowi samorządów wobec demografii i migracji. Podczas sesji pt. „Samorządy, miasta, nieruchomości” poruszone zostały m.in. zagadnienia związane z: prognozami demograficznymi, programami rządowymi mającymi zmieniać strukturę demograficzną, a także dotyczące skutków ekonomiczno-finansowych i społecznych depopulacji i deglomeryzacji.

JM Rektor UŚ prof. Andrzej Kowalczyk

fot. Sekcja Prasowa UŚ 

W sesji pn. „Metropolia w praktyce” udział wzięli między innymi prorektor UŚ ds. współpracy krajowej i międzynarodowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski oraz Tadeusz Donocik – prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach i Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego. Debata stanowiła formę podsumowania funkcjonowania metropolii, jej inwestycyjnej atrakcyjności i przyszłości.

Prorektor dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski

fot. Sekcja Prasowa UŚ

Wydarzeniem towarzyszącym Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu był European Start-up Days – przedsięwzięcie umożliwiające spotkanie przedstawicieli korporacji zainteresowanych współpracą z mniejszymi, innowacyjnymi firmami.

Organizatorem i inicjatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego była Grupa PTWP SA. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne są na stronie: www.eecpoland.eu.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.