facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

X Chorzowski Festiwal Nauki

Logo X Chorzowskiego Festiwalu Nauki

„Nasze dziedzictwo – nasza przyszłość” to temat przewodni tegorocznej edycji Chorzowskiego Festiwalu Nauki, którego celem jest popularyzacja nauki, promocja najważniejszych osiągnięć technicznych, a także rozbudzenie zainteresowań kulturą, sztuką i nauką.

Festiwal, który odbywać się będzie od 12 do 16 marca 2018 roku, zostanie zainaugurowany w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (ul. 75 Pułku Piechoty 1a). Wydarzenie rozpocznie się projekcją wspomnieniowego filmu „10 lat Festiwalu Nauki”, zgromadzonych gości powita prezydent Chorzowa mgr inż. Andrzej Kotala, natomiast wykład inauguracyjny pt. „Człowiek jako superorganizm” wygłosi prof. dr hab. Piotr Skubała z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego.

W programie festiwalu zaplanowano m.in. warsztaty biologiczne, dziennikarskie, matematyczne, chemiczne, fizyczne, zorganizowane zostaną także: pokaz pracy psów terapeutycznych, gra miejska oraz spotkania z różnymi dziedzinami nauki. W ramach wydarzenia odbędzie się również XII edycja Święta Liczby Pi z licznymi prelekcjami, warsztatami, pokazami i konkursami. Podczas ostatniego dnia festiwalu dr hab. Danuta Smołka-Danielowska z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ wygłosi wykład pt. „Smog – rodzaje, przyczyny i skutki dla zdrowia człowieka”. Bogaty program zgodnie z tematem przewodnim ma pokazać uczestnikom rolę, jaką odgrywają dokonania naszych poprzedników oraz ich wpływ na przyszłość ludzkości.

Festiwal organizowany jest przez Miasto Chorzów przy współpracy z ośrodkami akademickimi oraz środowiskami pozauczelnianymi. Współorganizatorem jest Uniwersytet Śląski.

Program spotkań oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.festiwalnauki.chorzow.eu.
 

Plakat X Chorzowskiego Festiwalu Nauki w kolorystyce szaro-biało-czerwonej. Informacje o miejscu i czasie festiwalu oraz dwa wykłady odbywające się w jego ramach – na rozpoczęcie i zakończenie wydarzenia.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.