facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Wyzwania XXI wieku – odpowiedzialność, szacunek i współpraca”

30 września 2013 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbędzie się konferencja pt. „Wyzwania XXI wieku – odpowiedzialność, szacunek i współpraca”. W wydarzeniu wezmą udział dyrektorzy, nauczyciele oraz pedagodzy ze szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów. Gościem specjalnym będzie Lecia Brooks z USA.

Celem konferencji jest:

  • kształtowanie postaw tolerancji i otwartości na odmienność kulturową, akceptacji innych kultur, religii i poglądów (realizacja kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/14 dotyczących działań na rzecz jakości kształcenia w szkołach oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniów),
  • zwalczanie uprzedzeń i stereotypów o rasistowskim podłożu,
  • uwrażliwienie na poszanowanie praw człowieka.

Organizatorami konferencji są Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej CINiBA.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.