facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wywiad JM Rektora UŚ prof. Andrzeja Kowalczyka udzielony „Gazecie Wyborczej”

Prof. Andrzej Kowalczyk, rektor Uniwersytetu Śląskiego

Na łamach „Gazety Wyborczej” ukazał się wywiad Magdaleny Warchali z JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego poświęcony między innymi procesowi wdrażania tzw. ustawy 2.0 na Uniwersytecie Śląskim. W rozmowie z dziennikarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk odpowiada na pytania dotyczące: nowej struktury uczelni i autonomii wydziałów, rozważanych rozwiązań statutowych, wzmocnienia pozycji badawczej uczelni, a także procedury wyboru rektora i zasięgu jego władzy.

Rektor UŚ omawia m.in. kwestię przyszłej liczby wydziałów, powoływania rady uczelni, uprawnień Senatu, porusza również zagadnienia związane z takimi wartościami, jak samorządność, autonomia i demokracja w kontekście funkcjonowania uczelni. Podkreśla również nadrzędny kierunek zmian, które mają doprowadzić do umocnienia badawczego statusu Uniwersytetu Śląskiego m.in. poprzez pogłębianie współpracy z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą, podejmowanie badań w obszarach istotnych dla współczesnej nauki oraz stworzenie elastycznego modelu pracy badawczej realizowanej przez interdyscyplinarne zespoły naukowców.

Wywiad został opublikowany w „Gazecie Wyborczej” 15 lutego 2019 roku, dostępny jest także w wydaniu internetowym pod adresem: katowice.wyborcza.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.