facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wyszukiwanie cytowań w bazach danych Thomson Reuters

18 lutego 2010 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 14, sala 428) odbędą się warsztaty pt. „Wyszukiwanie cytowań w bazach danych Thomson Reuters (Web of Knowledge)”. Zajęcia poprowadzi dr Aneta Drabek, pracownik BUŚ, od wielu lat zajmująca się zarówno teoretycznym, jak i praktycznym wymiarem zagadnienia.

Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać na adres e-mail: adrabek@bg.us.edu.pl. Udział w szkoleniu jest odpłatny, koszt kursu wynosi 120 zł.

Harmonogram szkolenia .
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.