facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wystawa wynalazków pracowników naukowych UŚ

Od 3 marca 2011 r. w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12 będzie prezentowana wystawa plakatów, ilustrujących wynalazki pracowników naukowych. Innowacyjne rozwiązania pochodzą z różnych jednostek Uniwersytetu Śląskiego: Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach, Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydziału Nauk o Ziemi oraz Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska.

Na wystawę składa się sześć plakatów prezentujących wynalazki. Dwa wynalazki uzyskały patenty. Są to projekty naukowców z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. zw. dr. hab. Jarosława Polańskiego i dr. Roberta Musioła – „Sposób degradacji barwników azowych w procesie oczyszczania ścieków przemysłowych” oraz interdyscyplinarnego zespołu z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska – „Urządzenie do automatycznej biodetekcji toksyczności ogólnej wód (ABTOW)”. Zaprezentowane zostaną również odkrycia: „Zastosowanie implantów ze stopów niklowo-tytanowych do chirurgicznej korekcji zniekształceń czaszki u dzieci i sposób ich wytwarzania”, „Sposób otrzymywania dwu-blokowych monokwazikryształów o wysokiej stabilności i doskonałości strukturalnej oraz urządzenie do realizacji tego sposobu”, „Kolumna głośnikowa” oraz „Sposób wytwarzania powłok kompozytowych na aluminium i jego stopach”.

Ekspozycja została przygotowana w ramach jednego z zadań ministerialnego programu ,,Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”. Wszystkie wynalazki przedstawione są na plakatach w formie „ruchomej wystawy”. Całość prezentowana będzie w rektoracie oraz na wybranych wydziałach uczelni.


O wydarzeniu pisał Dziennik Zachodni w artykule pt. „Zobacz wynalazki naukowców Uniwersytetu Śląskiego” (04.03.2011)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.