facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wystawa pt. „Polska Nauka w 20-leciu międzywojennym"

budynek rektoratu UŚ

Polska nauka w 20-leciu międzywojennym to 25 działających szkół wyższych (w tym wśród szkół publicznych: 5 uniwersytetów i 2 politechniki), 48 tysięcy studentów, odradzające się życie akademickie i znaczące sukcesy w wielu dziedzinach nauki (od nauk humanistycznych po medycynę i nauki ścisłe) ‒ tak można by w ogromnym skrócie opisać stan polskiej nauki i szkolnictwa wyższego w czasach międzywojnia.

Wystawa pt. „Polska nauka w 20-leciu międzywojennym” prezentuje wybrane sylwetki wybitnych polskich naukowców, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój polskiej i światowej nauki. Projekt powstał w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości. Wśród 52 zaprezentowanych postaci polskich naukowców, wynalazców i odkrywców znajdą się m.in.: Ludwik Hirszfeld – autor przyjętych na całym świecie oznaczeń grup krwi (0, A, B i AB), Eugeniusz Romer – twórca nowoczesnej kartografii, Jan Czochralski – wynalazca metody otrzymywania monokryształów, Gabriel Narutowicz – autor pierwszych europejskich elektrowni wodnych, Stefan Bryła – twórca pierwszego mostu spawanego, Rudolf Gundlach – wynalazca peryskopu czołgowego, Henryk Magnuski – współtwórca walkie-talkie, a także przedstawiciele Lwowskiej Szkoły Matematycznej.

Przygotowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego można oglądać w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12) od 14 października 2019 roku do 10 stycznia 2020 roku.


fot. „Gazeta Uniwersytecka UŚ”


​fot. Gazeta Uniwersytecka UŚ

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.