facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wystawa pt. „Oblicza prasy harcerskiej i skautowej”

Od 4 do 23 grudnia 2015 r. w centrum Inforamcji Naukowej i Bibliotece Akademickiej można oglądać wystawę pt. „Oblicza prasy harcerskiej i skautowej”. Ekspozycja została przygotowana z wykorzystaniem kolekcji czasopism ze zbiorów Pałacu Młodzieży w Katowicach oraz CINiBA. Projekt nawiązuje do konferencji, która pod tym samym tytułem odbyła się w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu 2 grudnia 2015 roku. Debatę zorganizowano we współpracy z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Humanitas oraz z Uniwersytetem Śląskim. Prezentacja czasopism mieści się w holu głównym (poziom 0). 

Relacja z konferencji oraz informacja na temat tradycji prasy harcerskiej w Polsce znajdują się na stronie: http://sliwerski-pedagog.blogspot.com.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.