facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wystawa pt. „Mój Korczak – Janusz Korczak w pracach studentów”

Od 8 maja do 1 czerwca 2012 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ odbywać się będzie wystawa prac studentów pedagogiki pt. „Mój Korczak – Janusz Korczak w pracach studentów. Na wystawie zgromadzono kilkadziesiąt obrazów, makiet i rzeźb z masy solnej, prac literackich (wiersze studentów) oraz ilustracji biograficznych, a także pomocy metodycznych do zajęć z dziećmi dotyczących postaci, życia oraz poglądów pedagogicznych i filozoficznych Janusza Korczaka. Ekspozycja zorganizowana została przez: dr Beatę Ecler-Nocoń, dr Alicję Żywczok oraz dr hab. Ewę Jarosz w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://2012korczak.pl/node/926.


Wydarzenie odbywa się pod patronatem JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii dr. hab. Zbigniewa Spendla oraz rzecznika praw dziecka Marka Michalaka.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.