facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wystawa pt. „Kresowianie w Katowicach, katowiczanie na Kresach”

Od 15 lipca do 26 września 2014 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach (w holu głównym na poziomie 0) można oglądać wystawę pt. „Kresowianie w Katowicach, katowiczanie na Kresach”. Prezentację przygotowało Muzeum Historii Katowic, by przybliżyć szerokiej publiczności dzieje kontaktów między Kresami Wschodnimi i Katowicami. Wystawę po raz pierwszy zaprezentowano w ramach Dni Lwowa obchodzonych w Katowicach od 18 do 21 maja 2014 r., pod honorowym patronatem prezydenta Katowic, a zorganizowanych z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

Katowice, mimo upływu czasu, są – po Gliwicach i Bytomiu – trzecim największym miejscem szczególnej aktywności wywodzących się z Kresów działaczy społecznych na Górnym Śląsku. Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Katowicach nie tylko gromadzi pamiątki. Podejmuje także działania przywracające pamięci zbiorowej kresowe tradycje, ich dzieje oraz historię wzajemnych kontaktów Kresowian i Górnoślązaków. Stowarzyszenie to było fundatorem tablicy upamiętniającej tragiczną śmierć profesorów lwowskich w okresie II wojny światowej w Archikatedrze Chrystusa Króla. Było także inicjatorem nadania imienia Orląt Lwowskich estakadzie w Katowicach. Nie jest to jedyny znak związków z Lwowem w naszym mieście. Istnieją tu też ulice: Lwowska i związanego z kresami Adama Szebesty. Radio Katowice nadaje cotygodniową audycję „Lwowska Fala”. Podobnie jak przed ponad pół wiekiem, Katowice mają swojego przedstawiciela we Lwowie. Jest nim ks. infułat Józef Pawliczek, wikariusz generalny Archidiecezji Lwowskiej.


Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.