facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wystawa pt. „Historia Polski i stosunków polsko-niemieckich"

Do 5 grudnia 2013 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej można zwiedzać wystawę pt. „Historia Polski i stosunków polsko-niemieckich”. Jest to projekt Niemieckiego Instytutu Polskiego opracowany przy wsparciu Fundacji Roberta Boscha, Wydawnictwa Cornelsen oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Prezentację tworzą teksty i materiały graficzne o charakterze edukacyjnym, dotyczące relacji Polski i Niemiec na przestrzeni dziesięciu wieków wspólnej historii. Ekspozycja mieści się w holu głównym CINiBA.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.