facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wystawa plakatów ilustrujących wynalazki pracowników UŚ

us

Od 22 kwietnia do 20 maja 2011 r. w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 4 oraz na deptaku przed rektoratem UŚ przy ul. Bankowej 12 będzie prezentowana wystawa plakatów, ilustrujących wynalazki pracowników naukowych.

Innowacyjne rozwiązania pochodzą z różnych jednostek Uniwersytetu Śląskiego: Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach, Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydziału Nauk o Ziemi oraz Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Na wystawę składa się sześć plakatów prezentujących wynalazki. Dwa wynalazki uzyskały patenty. Są to projekty naukowców z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii – prof. zw. dr. hab. inż. Jarosława Polańskiego i dr. Roberta Musioła „Sposób degradacji barwników azowych w procesie oczyszczania ścieków przemysłowych” oraz interdyscyplinarnego zespołu z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska – „Urządzenie do automatycznej biodetekcji toksyczności ogólnej wód (ABTOW)”.

Zaprezentowane zostaną również odkrycia: „Zastosowanie implantów ze stopów niklowo-tytanowych do chirurgicznej korekcji zniekształceń czaszki u dzieci i sposób ich wytwarzania”, „Sposób otrzymywania dwu-blokowych monokwazikryształów o wysokiej stabilności i doskonałości strukturalnej oraz urządzenie do realizacji tego sposobu”, „Kolumna głośnikowa” oraz „Sposób wytwarzania powłok kompozytowych na aluminium i jego stopach”. Ekspozycja została przygotowana w ramach jednego z zadań ministerialnego programu ,,Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.

Wszystkie wynalazki przedstawione są na plakatach w formie ruchomej wystawy.


O wydarzeniu napisał serwis „InSilesia.pl” w artykule pt. „Wystawa plakatów ilustrujących wynalazki pracowników UŚ ”. (22.04.2011).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.