facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wystawa Maskbook na Uniwersytecie Śląskim

Zdjęcie prezentujące ekspozycję Maskbook

Maskbook to artystyczny międzynarodowy projekt realizowany podczas każdego szczytu klimatycznego. Przedsięwzięcie, którego inicjatorem jest Art of change 21, stanowi twórczą odpowiedź na wyzwania dotyczące środowiska naturalnego, takie jak: odpady, zanieczyszczenie powietrza czy zmiany klimatyczne. Projekt ma za zadanie angażowanie lokalnych społeczności.

Po raz pierwszy wystawę Maskbook zorganizowano w 2015 roku podczas COP21. Towarzyszy również obecnemu szczytowi klimatycznemu ONZ, a tegoroczne maski przedstawiają lokalne problemy Śląska.

Ekspozycja prezentująca maski stworzone przez mieszkańców Katowic dostępna jest w trzech lokalizacjach: w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego, na Wydziale Prawa i Administracji UŚ oraz w klubie Kato.

Zdjęcie prezentujące wystawę Maskbook

Wystawa Maskbook. Fot. Sekcja Prasowa UŚ 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.