facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wystawa „Kobiety w nauce”

Od 10 stycznia do 10 lutego 2012 r. w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (I piętro) można oglądać wystawę „Kobiety w nauce”, którą przygotowało Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Wystawa wieńczy obchody 2011 roku ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie. 

Wystawa „Kobiety w nauce” jest kolejnym wspólnym przedsięwzięciem Archiwum Polskiej i Rosyjskiej Akademii Nauk, towarzyszącym w październiku 2011 roku Dniom Nauki Rosyjskiej w Polsce. Wystawę tę poprzedziła ekspozycja biograficzna poświęcona wyłącznie Marii Skłodowskiej-Curie.

Na wystawie pokazane zostały materiały reprezentujące różne dziedziny nauki uczonych kobiet – zdjęcia, dokumenty biograficzne i urzędowe, korespondencje, medale, pamiątki, wydawnictwa – przechowywane w zbiorach Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie. Wśród postaci – obok Marii Skłodowskiej-Curie – uwagę poświęcono m.in.  kobietom z jej najbliższej rodziny: córce Irenie Joliot-Curie (noblistce w dziedzinie chemii) oraz siostrze Helenie Szalayowej (nauczycielce, działaczce oświatowej, organizatorce kilku prestiżowych szkół w Warszawie).

Autorami scenariusza wystawy są pracownicy Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie: Joanna Arvaniti (kurator ekspozycji), Anita Chodkowska, Andrzej Klubiński, Hanna Krajewska, Danuta Mazurczak, Anna Mieszkowska, Dorota Piętka-Hadała, Tomasz Rudzki, Katarzyna Słojkowska i Jolanta Stasiak. Projekt plastyczny opracowała Maria Kaliszczuk-Donaj z Agencji Wydawniczo-Poligraficznej AMALKER.

 

         
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.