facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wystawa jubileuszowa prezentowana w ŚMCEBI

Logo 50 lat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

W ramach obchodów jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego od 26 lutego do 16 marca 2018 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie eksponowana będzie okolicznościowa wystawa „50 lat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. Na kilkudziesięciu planszach przedstawione zostały najważniejsze wydarzenia i informacje dotyczące uczelni.

Osoby oglądające wystawę jubileuszową

Wystawa jubileuszowa
fot. Sekcja Prasowa UŚ 

W czasie obchodów jubileuszowych wystawa prezentowana jest w różnych miejscach na uniwersytecie, a także w regionie. Towarzyszy również najważniejszym wydarzeniom organizowanym w ramach jubileuszu. 

W wersji elektronicznej dostępna jest na stronie: 50.us.edu.pl/50-lat-us.  

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.