facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wystawa grafiki dr Magdaleny Uchman

Od 16 do 30 listopada 2011 r. w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego będzie prezentowana wystawa grafiki dr Magdaleny Uchman. 16 listopada 2011 r. odbędzie się uroczysty wernisaż, podczas którego słowo wstępne wygłosi prof. UR dr hab. Artur Mordka. Wystawa stanowi integralną część Piątych Spotkań Patočkowych, które odbędą się na Uniwersytecie Śląskim. W programie Spotkań znajduje się również konferencja pt. „Tischner – w stronę fenomenologii wartości i nadziei”.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Wydarzenie objęli patronatem medialnym: Telewizja Polska Katowice oraz „Dziennik Zachodni”. Organizatorami Piątych Spotkań Patočkowych są: Stowarzyszenie Fenomenologiczne im. J. Patočki, Instytut Filozofii UŚ oraz Polskie Towarzystwo Filozoficzne.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.