facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wystawa „Gaberbocchus Press. Niezgoda na konformizm”

Od 8 do 30 czerwca 2015 roku w holu głównym Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej prezentowana jest wystawa pt. „Gaberbocchus Press. Niezgoda na konformizm”. Projekt pokazuje dorobek wydawniczy Franciszki i Stefana Themersonów – polskich twórców awangardowych, od 1942 r. mieszkających na stałe w Londynie. Wystawę przygotowano w oparciu o kolekcję Franciszki i Stefana Themersonów, która stanowi część zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tworzą ją materiały przekazane do Katowic z londyńskiego Themerson Archive przez Jasię Reichardt i Nicka Wadley'a.

Zbiory te obejmują m.in.: książki Themersonów, publikacje wydawnictwa Gaberbocchus prowadzonego przez Themersonów w Londynie, oryginalne rysunki Stefana i Franciszki, projekty okładek książkowych, fotografie, bogaty zbiór obcojęzycznych czasopism awangardowych, rękopisy i maszynopisy, plakaty, a także memorabilia.

Wystawa ma charakter popularyzatorski. Jej celem jest upowszechnienie kolekcji, w szczególności części dotyczącej wydawnictwa Gaberbocchus. Scenariusz wystawy, koncepcję plastyczną i opracowanie graficzne przygotowały mgr Marzena Smyłła i dr Katarzyna Wyszyńska.

Ekspozycja została przygotowana przez Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy współpracy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.