facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wystawa fotografii przyrodniczej „Natura 2000 w województwie śląskim”

29 kwietnia 2014 r. o godz. 13.00 na deptaku przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy fotografii przyrodniczej „Natura 2000 w województwie śląskim”. W wydarzeniu udział wezmą: prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prodziekan ds. nauki i rozwoju Wydziału Nauk o Ziemi dr Andrzej Tyc oraz przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

Dzięki projektowi „W plecaku z Naturą – propagowanie spotkań z przyrodą”, realizowanemu przez Fundację Przyroda i Człowiek przy merytorycznym udziale Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, trzydzieści wielkoformatowych zdjęć zaprezentowanych zostanie mieszkańcom województwa w sześciu odsłonach. Cykl zainaugurowany został 4 kwietnia 2014 r. na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach.

Województwo śląskie, kojarzone głównie z terenami zdegradowanymi i przekształconymi przez człowieka, poszczycić się może wieloma miejscami o naprawdę dużej wartości. Często to, co najbardziej wartościowe przyrodniczo, tutaj swój początek brało w działalności człowieka. Dolina Górnej Wisły, będąca ostoją dla licznych gatunków ptaków, czy Wyżyna Krakowsko-Częstochowska z cennymi murawami kserotermicznymi to jedne z wielu przykładów. Przyroda tego regionu posiada wiele walorów, które stanowią nie tylko o jego atrakcyjności turystycznej, ale przede wszystkim o jakości życia wielu społeczności. Ekspozycja zaprezentowana zostanie łącznie w sześciu miejscach województwa i  będzie miała charakter plenerowy.

Autorzy zdjęć: Damian Czechowski, Andrzej Czylok, Artur Jurkowski, Marcin Karetta, Cezary Korkosz, Henryk Kościelny, Paweł Niemiec, Michał Piekarski, Krzysztof Pierzgalski, Tomasz Sczansny, Bogusław Sępioł, Andrzej Siudy, Marceli Ślusarczyk, Janusz Wojcieszak, Andrzej Zembik.

Projekt „W plecaku z Naturą – propagowanie spotkań z przyrodą”, realizowany wspólnie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Fundację Przyroda i Człowiek, ma na celu przede wszystkim poszerzenie wiedzy na temat przyrody regionu oraz zwrócenie uwagi na jej najwartościowsze i najatrakcyjniejsze elementy, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Organizatorzy chcą namówić mieszkańców regionu do świadomego obcowania z przyrodą. Do zapoznawania się z cennymi przyrodniczo miejscami, które upodobały sobie rzadkie i często niespotykane gdzie indziej gatunki roślin i zwierząt (mowa tu o rezerwatach i obszarach N2000). Działania te mają w efekcie przynieść podniesienie świadomości ekologicznej, a także poziomu akceptacji Sieci Natura 2000 wśród mieszkańców regionu.  


Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.