facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wyróżniono studencki projekt przebudowy ul. Bankowej

1 lutego 2010 r. w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyło się spotkanie podsumowujące konkurs na najlepszy studencki projekt przebudowy ulicy Bankowej w Katowicach. Jury doceniło pracę Witolda Staworzyńskiego, studenta III roku socjologii i II roku zarządzania Uniwersytetu Śląskiego.

Na konkurs wpłynęło 5 prac. Projekty można było zgłaszać do 29 stycznia 2010 r. w biurze Samorządu Studenckiego UŚ. W komisji zasiedli: prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik (przewodnicząca), kierownik Katedry Interdyscyplinarnej Kreacji Artystycznej Wydziału Artystycznego prof. zw. Małgorzata Łuszczak, dyrektor Gabinetu Rektora dr Agnieszka Skołucka, przewodniczący URSS UŚ Jacek Szymik-Kozaczko oraz przedstawiciele samorządu: Przemysław Grzonka oraz Michał Brol.

Zwycięski projekt zostanie przedstawiony JM Rektorowi Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesławowi Banysiowi oraz prezydentowi Katowic – Piotrowi Uszokowi jako propozycja do wykorzystania w planach inwestycyjnych miasta. Nagrodą w konkursie jest wyjazd na Campus Zimowy w Białym Dunajcu organizowany przez Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego.

 

 

 

 


O studenckiej wizji przebudowy ulicy Bankowej informuje również TVS w materiale pt. „Nowa wizja ulicy Bankowej” autorstwa Marty Buchli.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.