facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wyróżnieni przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

Fragment grafiki promującej konkurs

Wyróżniający się studenci i doktoranci Uniwersytetu Śląskiego zostali uhonorowani podczas gali, która odbyła się 12 czerwca 2017 roku w rektoracie uczelni. Uroczystość stanowiła również okazję do przyznania tytułów Studenta i Doktoranta Roku.

Wyróżnienia rektora to konkurs promujący aktywne studiowanie, twórcze postawy oraz działalność na rzecz środowiska akademickiego i społecznego. Jego laureaci to osoby wykazujące się zaangażowaniem w działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i popularnonaukowej, inicjujące i wspierające życie studenckie. Wielu z nich ma na swoim koncie osiągnięcia artystyczne bądź sportowe.

W konkursie mogli uczestniczyć nie tylko studenci i doktoranci, ale również słuchacze Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży, Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Laureaci Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

Podczas tegorocznej gali nagrodzonych zostało 37 osób. Laureatom listy gratulacyjne wręczał JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Nagrody odebrali również zwycięzcy konkursu na Studenta oraz Doktoranta Roku. Tytuł Studenta Roku 2017 otrzymał Aleksander Meryk, natomiast Doktorantem Roku 2017 został Mateusz Król.

Aleksander Meryk jest studentem psychologii oraz arteterapii, działaczem samorządu studenckiego oraz laureatem stypendium Grupy PZU w ramach programu „Inwestycja w Przyszłość”. Jest również pomysłodawcą i organizatorem lub współorganizatorem licznych przedsięwzięć, z których wymienić można „Pro PiPs Open Stage” lub „PiPsodni”, przestrzeni relaksacyjnej – Studenckiej Strefy „OLIMP”, zajmował się także koordynacją dwóch edycji Studenckich Otrzęsin Śląska.

Student Roku 2017 odbiera nagrodę

Mateusz Król to doktorant IV roku filologii w zakresie literaturoznawstwa. Jest pomysłodawcą i organizatorem serii warsztatów dla doktorantów pierwszego roku pt. „Coaching Zespołowy”, autorem i współautorem publikacji naukowych w punktowanych czasopismach, a także inicjatorem i redaktorem naczelnym czasopisma studencko-doktoranckiego „ReVue– Periodique Multidisciplinaire des Etudiants des Langues Etrangeres” wpisanego na listę B MNiSW z 4 punktami. Sprawuje opiekę nad Kołem Naukowym Studentów Języków Romańskich, w czasach studenckich był jego założycielem i przewodniczącym. Działacz samorządu doktoranckiego i członek uczelnianych rad i komisji. Od 15 lat działa w stowarzyszeniu Amnesty International Polska.

Wręczenie nagrody Doktorantowi Roku 2017

Fot. Sekcja Prasowa UŚ 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.