facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wyniki XI edycji konkursu organizowanego przez Urząd Patentowy RP

Urząd Patentowy RP ogłosił wyniki XI edycji konkursu na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką z zakresu własności intelektualnej. Wśród laureatów znaleźli się absolwenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jury konkursu doceniło prace mgr Agaty Pawlus (pt. „Utwór lutniczy w prawie autorskim”) oraz mgr. Bartosza Pudo („Prawo do integralności utworu architektonicznego”).

Do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wpłynęło łącznie 41 prac konkursowych, w tym: 1 rozprawa habilitacyjna, 3 prace doktorskie, 34 prace magisterskie oraz 3 prace studenckie. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 17 grudnia 2013 r. o godz. 11.00 w Warszawie. W wydarzeniu uczestniczyć będzie prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek.

Szczegółowe informacje wraz z listą laureatów dostępne są na stronie internetowej: www.uprp.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.