facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykłady z cyklu „Nowe media – Kultura – Technika” na Wydziale Filologicznym

2 i 3 grudnia 2014 r. na Wydziale Filologicznym UŚ w Sosnowcu i Katowicach będą odbywać się wykłady gościnne z cyklu „Nowe media – Kultura – Technika”, które wygłosi prof. dr hab. Gerhard Banse, profesor wizytujący Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych. Prof. dr hab. Gerhard Banse – niemiecki socjolog, filozof i kulturoznawca, profesor emeritus Uniwersytetu w Karlsruhe (ITAS-KIT), Uniwersytetu w Cottbus (FhG-ALI) i Uniwersytetu w Poczdamie, Profesor Honorowy Uniwersytetu Śląskiego, autor licznych publikacji na temat współczesnej kultury, techniki i etyki społeczeństwa informacyjnego.

Profesor Banse przyjeżdża na zaproszenie Zakładu Komunikacji Kulturowej INKSI UŚ, z którego pracownikami współpracuje od wielu lat w ramach międzynarodowej sieci naukowej Cultumedia. Profesor był również inicjatorem serii wydawniczej „Cultural Diversity and New Media” w berlińskim wydawnictwie Trafo. Z Uniwersytetem Śląskim był także związany jako współzałożyciel Międzynarodowego Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Społeczeństwa Informacyjnego (CRI), które działało przy Wydziale Nauk Społecznych.

plakat

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.