facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykłady na temat zastosowania matematyki

SNN

24 września 2010 r. w Instytucie Matematyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 14 odbędą się dwa wykłady dotyczące zastosowania matematyki:

  • 18.00–18.30 „Jak ryzykować, jeśli musisz?” (sala 213),
  • 18.30–19.00 „O pewnym problemie rekursywnym” (sala 213).

Tematem wykładów będzie ryzyko inwestycji finansowych, które – jak się okazuje – można zmierzyć. Takie miary są wykorzystywane w praktyce przez różne instytucje finansowe. W przypadku usług bankowych odpowiednie szacowanie ryzyka jest wymagane przez nadzór bankowy. W trakcie prezentacji uczestnicy poznają miary ryzyka stosowane przez banki, spróbują odpowiedzieć sobie na pytanie, jak mierzy się ryzyko związane z oszczędnościami.

Wykłady odbędą się w ramach Śląskiej Nocy Naukowców 2010, a wygłoszą je: dr Żywilla Fechner oraz mgr Grzegorz Bartosz.

Program Śląskiej Nocy Naukowców 2010

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.