facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykłady gościnne w Instytucie Filozofii UŚ

W środę 14 grudnia 2011 r. w Instytucie Filozofii UŚ będą miały miejsce dwa wykłady gościnne. Pierwszy, pt. „Bayesianizm jako jeden z najnowszych kierunków w filozofii nauki”, wygłoszą: mgr Oliwia Khalil – absolwentka kierunku filozofia na Uniwersytecie Śląskim, doktorantka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Marta Kowalska – magistrantka w Katedrze Filozofii Starożytnej Uniwersytetu Śląskiego.

Wykład drugi przedstawi mgr Marcin Tomsia – absolwent biotechnologii i doktorant Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Tematem spotkania będzie „Jako biotechnolog posługuję się metodą naukową, ponieważ..., która polega na tym, że...”.

Wykłady mają charakter otwarty. Oba spotkania odbędą się w ramach zajęć z metodologii nauk, prowadzonych przez dr hab. Gabrielę Besler z Instytutu Filozofii UŚ. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 11.00 w sali sympozjalnej III na Wydziale Nauk Społecznych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.