facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykłady doc. Stanisława Szakirowa na Wydziale Filologicznym

Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu

Doc. Stanisław Szakirow z Czelabińskiego Uniwersytetu Państwowego (filia w Miassie) jest kierownikiem Katedry Filologii, specjalistą w zakresie krytyki literackiej, teorii i socjologii literatury, historii literatury światowej. W ostatnim czasie publikuje prace poświęcone współczesnej literaturze rosyjskiej i środowisku medialnemu, a także twórczości uralskich pisarzy.

14 i 15 listopada 2018 roku doc. Stanisław Szakirow na zaproszenie Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej będzie gościem Wydziału Filologicznego w Sosnowcu, gdzie poprowadzi cykl wykładów dla studentów i pracowników na temat współczesnej rosyjskiej kinematografii, literatury i krytyki literackiej. Ponadto 14 listopada jako gość specjalny weźmie udział w zebraniu Zakładu Historii Literatury Rosyjskiej.

Harmonogram spotkań:

  • 14 listopada, godz. 9.45–11.15, sala nr 1.20, wykład pt. „Современный российский кинематограф” („Współczesna kinematografia rosyjska”),
  • 14 listopada, godz. 11.30–13.00, sala nr 0.51, wykład pt. „Современная русская литература” („Współczesna literatura rosyjska”),
  • 15 listopada, godz. 13.15–14.45, sala nr 1.50, wykład pt. „Российская литературная критика второй половины XX – начала XXI вв” („Rosyjska krytyka literacka drugiej połowy XX i początku XXI wieku”).

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.