facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykłady dla uczniów w ŚMCEBI

Logo ŚMCEBI

W piątek 6 października 2017 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (ul. 75 Pułku Piechoty 1) odbędą się wykłady i ćwiczenia dla uczniów liceum z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach. Zajęcia zorganizowane w ramach Latającego Uniwersytetu Śląskiego poprowadzą naukowcy z Zakładu Fizyki Medycznej: zastępca dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego ds. Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży dr hab. Armand Cholewka oraz doktorantki: mgr Teresa Kasprzyk, mgr Beata English i mgr Joanna Kajewska.

Latający Uniwersytet Śląski jest inicjatywą edukacyjną skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych. Nazwa nawiązuje do nieformalnych instytucji działających na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, słynących ze zmieniających się miejsc wykładów. Latający Uniwersytet Śląski to inspirujący wykładowcy, interesujące zajęcia i nowoczesne techniki nauczania, dzięki którym uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.