facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykład z cyklu "Z Najlepszymi przez Fizykę" - "Fizyka na powierzchni"

Pracownia Dydaktyki Fizyki zaprasza wszystkich pracowników, doktorantów i studentów na kolejną edycję wykładów z cyklu Z Najlepszymi przez Fizykę, które odbywać się będą w każdą pierwszą środę miesiąca.

5 listopada 2008 r. o godzinie 10:00 w sali audytoryjnej im. A.Pawlikowskiego w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach odbędzie się pierwszy wykład pt: Fizyka na powierzchni, który wygłosi prof. dr hab. Jacek Szade.

Streszczenie wykładu:

Powierzchnia ciał stałych jest obiektem coraz częściej badanym przez fizyków. Okazuje się, że może ona mieć całkiem inne własności niż wnętrze materii. Poznanie zjawisk zachodzących na powierzchniach ciał stałych oraz w obiektach o rozmiarach sub-mikronowych przyczyniło się do ogromnego rozwoju technologicznego jaki dokonał się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Fizyka powierzchni ma niezaprzeczalny wkład w rozwój takich dziedzin techniki jak nanotechnologia czy mikroelektronika, a także technologii chemicznej, zwłaszcza katalizy.

W ostatnich latach fizycy opracowali szereg metod badawczych pozwalających poznawać strukturę atomową i elektronową powierzchni, w tym także obiektów tak małych jak pojedyncze atomy. Dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego, dyfrakcja elektronów, mikroskopia elektronowa czy wreszcie mikroskopie ze skanującą sondą dają wgląd w ułożenie atomów na powierzchni. Zrozumienie skąd pochodzą specyficzne własności powierzchni ułatwiają techniki wykorzystujące oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego lub wiązek elektronów z materią, czyli tzw. spektroskopie. Opis tego co dzieje się na powierzchni ciał stałych jest możliwy dzięki powstaniu nowych technik badawczych oraz fizyce kwantowej - teorii rozwijającej się świetnie już od ponad stu lat.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.