facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykład z cyklu „Problem granic w filozofii i nauce”

23 marca 2011 r. o godz. 15.30 w sali sympozjalnej III (IV piętro) na Wydziale Nauk Społecznych odbędzie się wykład dr. Marka Rembierza „Określanie granic nauki i filozofii. W kręgu refleksji metanaukowej Szkoły Lwowsko-Warszawskiej”.

Dr Marek Rembierz jest adiunktem w Zakładzie Edukacji Integralnej i Obywatelskiej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ. Jego wykład odbędzie się w ramach interdyscyplinarnego seminarium pt. „Problem granic w filozofii i nauce”, organizowanego przez Instytut Filozofii i Instytut Fizyki. Idea seminarium wyrasta z przekonania, że problem granic poznania dotyczy wszystkich uczonych i jest jednym z najczęściej powracających zagadnień dyskusji naukowych.

Kolejne spotkania z cyklu zaplanowano na:

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.