facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykład w ramach Nowej Wszechnicy Górnośląskiej „Solidarność”

Wydział Prawa i Adminstracji

28 listopada 2018 r. o godzinie 12.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego ( Katowice, ul. Bankowa 11b, aula nr 6) odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Nowej Wszechnicy Górnośląskiej „Solidarność”. W programie wydarzenia zaplanowano wykład prof. zw. dr hab. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz pt. „Zofii Kossak-Szczuckiej drogi do wolności”.

Działalność Nowej Wszechnicy Górnośląskiej „Solidarność” zainicjowała Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego, uznając działalność oświatowo-kulturalną jako jedną z form realizacji celów związku. Nazwa i idea nawiązują do tradycji Wszechnicy Górnośląskiej działającej z inicjatywy ogniw NSZZ „Solidarność” i Niezależnego Zrzeszenia Studentów w latach osiemdziesiątych. Celem Nowej Wszechnicy Górnośląskiej jest pobudzanie i zaspokajanie potrzeb intelektualnych i kulturalnych, popularyzowanie wiedzy z różnych dziedzin nauki, a tym samym sprzyjanie integracji środowisk naukowych i twórczych ze społeczeństwem oraz uświadamianie misji Uniwersytetu Śląskiego.

 

Plakat wydarzenia. Obraz pisarki

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.