facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykład pt. „Retoryka złotej wolności we wczesnonowożytnym okresie kształtowania się Ukrainy”

18 maja 2016 roku o godz. 11.30 na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu (sala 0.51) odbędzie się spotkanie z prof. Natalią Pylypiuk z University of Alberta (Kanada), która wygłosi wykład pt. „Retoryka złotej wolności we wczesnonowożytnym okresie kształtowania się Ukrainy”.

Prof. Natalia Pylypiuk jest absolwentką Harvardu, znawcą języka, literatury oraz kultury ukraińskiej. Jej zainteresowania naukowe to osoba Hryhorija Skoworody oraz mistycyzm, a także motywy mądrości w literaturze średniowiecznej, nowożytnej i ikonografii (1050-1780). Dorobek naukowy prof. Pylupiuk obejmuje również dziedzinę akwizycji języka obcego oraz strategie czytania.

Spotkanie jest zorganizowane przed Zakład Historii Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.