facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykład pt. „Tajemnice neutrin”

Katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego organizuje konwersatorium, podczas którego prof. dr hab. Jan Kisiel – kierownik Zakładu Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań wygłosi wykład pt. „Tajemnice neutrin”. Konwersatorium odbędzie się 20 maja 2015 r. o godz. 15.30 w sali audytoryjnej II w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Uniwersytecka 4).

Neutrina to cząstki elementarne o znikomej masie (w porównaniu z masą innych znanych cząstek elementarnych), nieposiadające ładunku elektrycznego i poruszające się z prędkością bliską prędkości światła. Jest ich bardzo dużo wokół nas, ale bardzo niechętnie oddziałują z materią. Dlatego detektory neutrin muszą posiadać olbrzymią masę, a ponadto muszą pracować głęboko pod powierzchnią Ziemi, aby rzadkie przypadki oddziaływania neutrin nie były zakłócane przez częste, na powierzchni Ziemi, oddziaływanie cząstek promieniowania kosmicznego.

Wykład będzie okazją do omówienia własności neutrin, przedstawienia najważniejszych odkrywców w fizyce neutrin (uhonorowanych trzema Nagrodami Nobla) oraz poznania źródła neutrin. Przedstawiony zostanie również udział fizyków Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w eksperymentach neutrinowych ICARUS i T2K.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.