facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykład pt. „Świat na Rozdrożu – kręte drogi do przyszłości w świetle idei zrównoważonego rozwoju”

19 kwietnia 2012 r. o godz. 16.00 w sali nr 121 na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 9) odbędzie się kolejne spotkanie w ramach XX cyklu wykładów „Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska”. Wykład pt. „Świat na Rozdrożu – kręte drogi do przyszłości w świetle idei zrównoważonego rozwoju” wygłosi mgr Marcin Popkiewicz z portalu „Ziemianarozdrozu.pl”.

Organizatorem cyklu jest Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wykłady z serii FORUM NATURA’18 są dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

O wykładowcy:
Marcin Popkiewicz, tłumacz i realizator adaptacji książki do polskich warunków, fizyk, Koordynator zespołu ds. zmian klimatu w Fundacji Nasza Ziemia, redaktor naczelny portalu „Ziemianarozdrozu.pl” oraz autor tekstów do serwisu „klimatdlaziemi.pl”.

O wykładzie:
Dziś wiemy już prawie na pewno, że klimat się ociepla, topnieją okołobiegunowe lody i tylko kwestią czasu jest podniesienie się poziomu mórz. Nie mamy już niemal żadnych wątpliwości, że znaleźliśmy się w punkcie, w którym rezerwy tradycyjnych źródeł energii są na wyczerpaniu, zapotrzebowanie wzrasta, a kopaliny eksploatowane są na granicy ekonomicznej opłacalności. Bez mała wszystkie obliczenia są zgodne co do tego, że zasoby wody pitnej na Ziemi w przeliczeniu na jednego mieszkańca naszego globu skurczyły się zastraszająco i kurczą się nadal, stawiając ludzkość wobec widma suszy. W dużej mierze niewątpliwe jest również to, że lawinowo obniża się różnorodność gatunkowa ziemskich istot i tylko jeden gatunek – ludzki – zdaje się być niezagrożony. Mamy także niemal całkowitą pewność, że żądza zysku i konsumpcjonizm w swej najdoskonalszej formie opanowały świat do tego stopnia, że uwolnienie od nich wydaje się niemożliwe. W konsekwencji jeszcze bardziej wzrośnie zapotrzebowanie na energię, jeszcze bardziej intensywna będzie emisja gazów cieplarnianych i prawdopodobnie jeszcze szybszy będzie wzrost temperatury na Ziemi.
Przy tych wszystkich pewnikach, bezsprzecznym również wydaje się, że tego błędnego koła nie da się już zatrzymać, a jedynie może się ono jeszcze bardziej rozpędzić. Do sytuacji w jakiej znalazł się świat jakoś się przyzwyczailiśmy, podobnie i potomni przyzwyczają się zapewne do sytuacji, w jakiej znajdą się w przyszłości. Błędne koło nie przewiduje bowiem troski o przyszłe pokolenia. Owo „koło”, czyli „cywilizacja”, czyli w istocie my, zamieszkujący dynamicznie rozwijające się części świata, musielibyśmy wyrzec się własnych osiągnięć i ograniczyć aspiracje. Głosy przekonujące do tej zmiany, próbujące docierać do świadomości użytkowników cywilizacyjnych osiągnięć, zagłuszane są jednak przez producentów nowoczesnych dóbr. Dwa głosy – dwie rozstajne drogi, a raczej autostrada, którą szybko pędzimy licząc na to, że nie zmierza ku przepaści oraz ścieżka, którą trzeba najpierw przetrzeć, zanim będziemy mieli szansę zamienić ją na drogę zrównoważonego rozwoju. I choć najprawdopodobniej nieprędko to nastąpi, to trzeciej drogi do wyboru nie ma z całą pewnością.

Opracowanie: dr Agnieszka Babczyńska dla biura CSCS 

Zaproszenie

Harmonogram wykładów

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.