facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykład pt. „Socjoekonomiczne i środowiskowe skutki oszczędności energii”

6 października 2011 r. o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska (Katowice, ul. Bankowa 9) odbędzie się wykład prof. UZ dr hab. inż. arch. Janiny Kopietz-Unger pt. „Socjoekonomiczne i środowiskowe skutki oszczędności energii".

Prelekcja organizowana jest w ramach cyklu wykładów „Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska", którego organizatorem jest Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

O wykładowcy:

Dr hab. inż. arch. Janina Kopietz-Unger – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Zielonogórskiego jest kierownikiem Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. Jej zainteresowania badawcze obejmują szeroko rozumiany zakres innowacyjności i rozwoju obszarów miast i wsi. Szczególną uwagę w swych badaniach poświęca potencjałowi inwestycyjnemu oraz programowaniu i finansowaniu projektów, a także dostępności do usług w różnych skalach przestrzennych. Ponadto przygotowała studia nad rozwojem miast Ahlen i Bad Wildbad oraz przygotowała realizację ich programu rozwoju. Obecnie jest kierownikiem zadań badawczych nr 1.: „Analiza możliwości i skutków socjoekonomicznych wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie" i nr 8.: „Warunki i możliwości oszczędzania energii za pomocą instrumentów polityki miejskiej". Prof. UZ dr hab. inż. arch. Janina Kopietz-Unger jest przewodniczącą Rady Naukowej strategicznego projektu badawczego Narodowego Centrum Badań Rozwoju pt. „Zintegrowany system zmniejszania eksploatacyjnej energochłonności budynków".

Harmonogram wykładów

Ewa Dziekońska – Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski
dr hab. Mirosław Nakonieczny – dyrektor Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem
Uniwersytetu Śląskiego

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.