facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykład pt. „Racjonalna gospodarka wodna jako element ekostrategii w biznesie”

12 kwietnia 2012 r. na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 9, sala nr 121) o godz. 16.00 odbędzie się kolejne spotkanie w ramach XX cyklu wykładów „Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska”. Wykład pt. „Racjonalna gospodarka wodna jako element ekostrategii w biznesie” wygłosi mgr inż. Zbigniew Gieleciak z Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej SA w Tychach.
 

Organizatorem wykładu jest Polski Klub Ekologiczny.

O wykładowcy:
mgr inż. Zbigniew Gieleciak – absolwent Wydziału Maszyn Górniczych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Skończył studia podyplomowe w zakresie prawa patentowego na Uniwersytecie Śląskim i Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończył również studia podyplomowe na SGH w Warszawie w zakresie zarządzania projektem funduszy europejskich oraz Szkołę Controllingu i kursy wdrażania ISO. Jest rzecznikiem patentowym, rzeczoznawcą z zakresu transferu technologii i wdrażania innowacji technicznych. Jest autorem kilku patentów. Ukończył szereg kursów z zakresu wdrażania nowych technologii ekologicznych i zarządzania środowiskiem. Od 2001 roku równolegle z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej SA piastuje stanowisko Prezesa Zarządu Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach. Bierze czynny udział w wielu zespołach doradczych i eksperckich. Jest członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia i Rady Gospodarki Wodnej przy Rejonowym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach. W kwietniu 2005 roku został powołany przez Prezydenta Miasta Tychy na Pełnomocnika Prezydenta ds. realizacji Projektu „Gospodarka Ściekowa w Tychach” ( MAO). Projekt ten jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności. W 2002 r. otrzymał tytuł „Integratora roku” przyznany przez Prezydenta Miasta Tychy. Jest laureatem „Zielonego Czeku” – nagrody indywidualnej w kategorii „Inwestycje proekologiczne”, przyznanej w 2006 roku przez WFOŚiGW w Katowicach. Odznaczony został wieloma wyróżnieniami m.in. Złotą odznaką Ministra Środowiska „Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej” , Złotą odznaką „Za zasługi dla województwa śląskiego”. W 2009 r. Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów przyznało mu tytuł „Menedżer roku 2008 na Śląsku”. Dodatkowo Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach przyznała „Platynowy Laur Kompetencji i Umiejętności 2009” za wieloletnią i skuteczną działalność biznesową.

Zaproszenie na wykład.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.