facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykład pt. „O budynkach, które chronią klimat (i nie tylko)”

CSCS UŚ

24 lutego 2011 r. o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska (Katowice, ul. Bankowa 9) odbędzie się wykład pt. „O budynkach, które chronią klimat (i nie tylko)”. Spotkanie organizowane jest przez Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego, w ramach XIX cyklu wykładów: „Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska”. Referat wygłosi dr Stanisław Grygierczyk, koordynator ds. naukowych i środowiskowych Eko-Centrum Parku Naukowo-Technologicznego w Katowicach.

Wykłady z serii FORUM NATURA’17 są dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Harmonogram cyklicznych wykładów CSCS 2010/2011 w II semestrze.

O wykładzie:

Temperatura wody Oceanu Antarktycznego jest niemal stała. Przez cały rok utrzymuje się w granicach od -2 do 10ºC. Lodowate wody wokół południowego bieguna Ziemi zamieszkują stałocieplne kręgowce, których temperatura ciała wynosi 35ºC i waha się, podobnie jak u zdrowego człowieka, w zakresie do 0,5ºC powyżej lub poniżej optimum. Foki, w procesie ewolucji, do perfekcji opanowały gospodarkę cieplną organizmu: żadna cenna kaloria, powstająca w ich ciele w wyniku przemian katabolicznych, nie ma prawa się zmarnować. Pod względem oszczędzania energii ludzkość nie dorasta fokom do płetw. Chciałoby się wręcz stwierdzić, iż w dobie całkowitej niemal elektryfikacji coraz większych obszarów globu, robimy krok wstecz. Powszechna dostępność światła i ciepła sprawia, że marnujemy energię. Kilka dekad wcześniej nasi dziadkowie i pradziadkowie wysoko cenili każdą wiązkę chrustu i kostkę suszonego torfu. My dziś, nieumiarkowani w zużywaniu watów i woltów, doprowadziliśmy do tego, że tradycyjne źródła energii są na wyczerpaniu, a degradacja środowiska i efekt cieplarniany są nie tylko powodem do wstydu, ale i narastającym problemem ekonomicznym. Ludzie mają świadomość, że jest to problem, który trzeba jak najszybciej rozwiązać pytanie tylko: jak? Alternatywne, odnawialne źródła energii są sposobem na jej wytworzenie. Jak jednak wyprodukowaną energię oszczędzać? Można spróbować korzystać z rozwiązania stosowanego przez foki. Podobnie, jak focze organizmy, działają już energooszczędne, innowacyjne budynki. Tak jak foki przez grubą warstwę tłuszczu odgradzają się od otoczenia, zatrzymując wewnątrz organizmu ciepło, będące efektem ubocznym pracy mięśni, tak termoizolacyjne rozwiązania zapobiegają utracie ciepła, wytwarzanego w dużej mierze przez sam budynek: pracujące urządzenia oraz przebywających wewnątrz ludzi. Ciepło upalnego lata kumulowane jest w grubych murach i oddawane mroźną zimą, gdy ściany budynku izolują wnętrze jak skóra antarktycznych fok. Istnieją już takie budynki. Ich ewolucja dopiero się zaczyna. Być może podąży ona śladem nie tylko fok, ale także pingwinów i niedźwiedzi polarnych, które są „chodzącą energooszczędną technologią”. 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.