facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykład pt. „Jak uczyć fizyki w szkole, w której fizyki nie ma? Fizyka sportów walki”

W czwartek 22 października 2015 r. o godz. 16.00 w Instytucie Fizyki UŚ w Katowicach (sala audytoryjna II) odbędzie się wykład pt. „Jak uczyć fizyki w szkole, w której fizyki nie ma? Fizyka sportów walki”, zorganizowany w ramach seminarium katowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Wykład wygłosi dr Krzysztof Kaczor – nauczyciel fizyki, zastępca dyrektora w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej.

Wykład ma na celu przedstawienie sytuacji dotyczącej nauczania fizyki w szkołach o różnym profilu (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne). Referat będzie oparty na osobistych doświadczeniach i obserwacjach procesu zmian, jakie zachodzą w szkole ogólnokształcącej w zakresie programu i sposobów nauczania fizyki. Spotkanie będzie okazją do refleksji nad przyczynami słabej kondycji fizyki w szkole średniej oraz zastanowienia się czy i jaka powinna być współpraca szkół z uczelniami. Przeanalizowany zostanie projekt realizowany we współpracy z klubem sportowym w ramach programu „Współpraca w nauce” dotyczący zastosowań fizyki w sztukach walki.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.