facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykład pt. „Energetyka przyjazna dla środowiska…”

cscs

1 grudnia 2011 r. o godz. 16.00 w auli na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 9) odbędzie się kolejne spotkanie w ramach cyklu wykładów „Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska”.

Wykład Polskiego Klubu Ekologicznego pt. „Energetyka przyjazna dla środowiska (zrównoważona gospodarka – od WEK do OZE/URE)” wygłosi prof. dr hab. inż. Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Organizatorem cyklu jest Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Harmonogram wykładów
 

O wykładowcy:

Prof. dr hab. inż. Jan Popczyk w latach 1990-95 współtworzył i realizował reformę polskiej elektroenergetyki. Był prezesem Polskich Sieci Elektroenergetycznych, współtworzył i realizował koncepcje odłączenia polskiego systemu elektroenergetycznego od systemu POKÓJ (ZSRR i kraje Europy Środkowej) i połączenia jej z systemem zachodnioeuropejskim (UCPTE/UCTE). Był doradcą wicepremiera Leszka Balcerowicza ds. kompleksu paliwowo-energetycznego. Współpracował z wicepremierem Jerzym Hausnerem na rzecz sformułowania polskiej doktryny bezpieczeństwa energetycznego.

Obecnie prowadzi badania w zakresie uwarunkowań przejścia energetyki postprzemysłowej w nowy etap rozwojowy, charakterystyczny dla społeczeństwa wiedzy, który nazywa SYNERGETYKĄ. Koncentruje się na szansach Polski wynikających z faktu, że energetyka staje się na świecie największym poligonem innowacyjności technologicznej. Działa na rzecz konwergencji sektorów w kompleksie paliwowo-energetycznym oraz na rzecz integracji usług infrastrukturalnych w gminach.

Tematyka wykładu:

Dzisiejsza energetyka to dominacja wielkoskalowej energetyki korporacyjnej (WEK) nad Odnawialnymi Źródłami Energii i urządzeniami rozproszonej energetyki (OZE/URE). Dzisiejsza energetyka to energetyka paliw kopalnych a nie energetyka odnawialna.

Prof. Jan Popczyk podaje, że „energetyka rozproszona” jest szczególnie przyjazna dla środowiska. Autor twierdzi: „Dzięki kompleksowemu spojrzeniu na energetykę, w powiązaniu z innymi sektorami gospodarki oraz ze zmianami w sposobie myślenia i zachowaniach ludzi, przedstawia pełny obraz sytuacji polskiej energetyki. Wskazuje szeroki zakres dostępnych rozwiązań, które powinny zostać wdrożone, aby zapobiec kryzysowi energetycznemu w naszym kraju, a jednocześnie w sposób efektywny ekonomicznie i gospodarczo wypełnić zobowiązania związane z pakietem energetyczno-klimatycznym, jak również stworzyć podstawy do dalszego znacznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w perspektywie 2050 roku.” [Jan Popczyk, „ENERGETYKA ROZPROSZONA – od dominacji energetyki w gospodarce do zrównoważonego rozwoju, od paliw kopalnych do energii odnawialnej i efektywności energetycznej”].

Dla uczestników wykładu będzie dostępna bezpłatnie powyższa publikacja wydana przez Instytut na rzecz Ekorozwoju oraz Polski Klub Ekologiczny–Okręg Mazowiecki (2011).

Opracowała Ewa Dziekońska
(Polski Klub Ekologiczny–Okręg Górnośląski)

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.