facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykład pt. „Energetyka przyjazna dla środowiska…”

cscs

1 grudnia 2011 r. o godz. 16.00 w auli na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 9) odbędzie się kolejne spotkanie w ramach cyklu wykładów „Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska”.

Wykład Polskiego Klubu Ekologicznego pt. „Energetyka przyjazna dla środowiska (zrównoważona gospodarka – od WEK do OZE/URE)” wygłosi prof. dr hab. inż. Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Organizatorem cyklu jest Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Harmonogram wykładów
 

O wykładowcy:

Prof. dr hab. inż. Jan Popczyk w latach 1990-95 współtworzył i realizował reformę polskiej elektroenergetyki. Był prezesem Polskich Sieci Elektroenergetycznych, współtworzył i realizował koncepcje odłączenia polskiego systemu elektroenergetycznego od systemu POKÓJ (ZSRR i kraje Europy Środkowej) i połączenia jej z systemem zachodnioeuropejskim (UCPTE/UCTE). Był doradcą wicepremiera Leszka Balcerowicza ds. kompleksu paliwowo-energetycznego. Współpracował z wicepremierem Jerzym Hausnerem na rzecz sformułowania polskiej doktryny bezpieczeństwa energetycznego.

Obecnie prowadzi badania w zakresie uwarunkowań przejścia energetyki postprzemysłowej w nowy etap rozwojowy, charakterystyczny dla społeczeństwa wiedzy, który nazywa SYNERGETYKĄ. Koncentruje się na szansach Polski wynikających z faktu, że energetyka staje się na świecie największym poligonem innowacyjności technologicznej. Działa na rzecz konwergencji sektorów w kompleksie paliwowo-energetycznym oraz na rzecz integracji usług infrastrukturalnych w gminach.

Tematyka wykładu:

Dzisiejsza energetyka to dominacja wielkoskalowej energetyki korporacyjnej (WEK) nad Odnawialnymi Źródłami Energii i urządzeniami rozproszonej energetyki (OZE/URE). Dzisiejsza energetyka to energetyka paliw kopalnych a nie energetyka odnawialna.

Prof. Jan Popczyk podaje, że „energetyka rozproszona” jest szczególnie przyjazna dla środowiska. Autor twierdzi: „Dzięki kompleksowemu spojrzeniu na energetykę, w powiązaniu z innymi sektorami gospodarki oraz ze zmianami w sposobie myślenia i zachowaniach ludzi, przedstawia pełny obraz sytuacji polskiej energetyki. Wskazuje szeroki zakres dostępnych rozwiązań, które powinny zostać wdrożone, aby zapobiec kryzysowi energetycznemu w naszym kraju, a jednocześnie w sposób efektywny ekonomicznie i gospodarczo wypełnić zobowiązania związane z pakietem energetyczno-klimatycznym, jak również stworzyć podstawy do dalszego znacznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w perspektywie 2050 roku.” [Jan Popczyk, „ENERGETYKA ROZPROSZONA – od dominacji energetyki w gospodarce do zrównoważonego rozwoju, od paliw kopalnych do energii odnawialnej i efektywności energetycznej”].

Dla uczestników wykładu będzie dostępna bezpłatnie powyższa publikacja wydana przez Instytut na rzecz Ekorozwoju oraz Polski Klub Ekologiczny–Okręg Mazowiecki (2011).

Opracowała Ewa Dziekońska
(Polski Klub Ekologiczny–Okręg Górnośląski)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.