facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykład pt. „Dydona i Eneasz”

14 kwietnia 2011 r. o godz. 13.00 w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się wykład dr hab. Agaty Kluczek pt. „Dydona i Eneasz”. Prelekcja będzie dotyczyła najbardziej znanego mitu rzymskiego − mitu o Eneaszu, o jego tułaczce oraz przygodach.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy przesłać zgłoszenie na adres e-mail: pro.antiquitatis.propagatione@gmail.com, gr.bartusik@gmail.com do końca marca.

Wykład jest częścią projektu „Dzieje Powszechne Ilustrowane”, który realizowany jest pod patronatem prof. zw. dr. hab. Wiesława Kaczanowicza, dziekana Wydziału Nauk Społecznych UŚ. Celem projektu jest promocja i upowszechnianie historii, kultury antycznej i wartości z nią związanych za pomocą interdyscyplinarnego i innowacyjnego podejścia do nauczania historii starożytnej.

Wydarzenie organizowane jest przez Zakład Historii Starożytnej Uniwersytetu Śląskiego, Sekcję Archeologii i Historii Starożytnej Studenckiego Koła Naukowego Historyków UŚ oraz Stowarzyszenie „Pro Antiquitatis Propagatione”.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.