facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykład pt. „Dwadzieścia tysięcy angstremów molekularnej żeglugi”

snn

23 września 2011 r. w Instytucie Chemii UŚ, w ramach Śląskiej Nocy Naukowców, odbędzie się wykład pt. „Dwadzieścia tysięcy angstremów molekularnej żeglugi”. Prelekcję wygłosi dr Tomasz Magdziarz z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Wykład zostanie przeprowadzony w trzech turach: o godz. 19.00, 20.00 i 21.00.

Prelekcja będzie krótkim wstępem dotyczącym budowy atomowej otaczającej nas rzeczywistości, ze szczególnym uwzględnieniem budowy cząsteczek, z których składają się organizmy żywe. Wykład zostanie zilustrowany trójwymiarową animacją na temat białek i DNA. Uczestnicy będą mieli możliwość obserwowania m.in.: fascynujących zjawisk molekularnych występujących w biomakromolekułach, zmian konformacji, oddziaływań.

 Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.nocnaukowcow.com.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.