facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „PRawdziwy PR” na Uniwersytecie Śląskim

15 maja 2013 r. o godz. 17.00 w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się wykład pt. „Co to jest PR i na czym polega praca w branży PR?”. Poprowadzi go Krystian Dudek – doktorant Wydziału Nauk Społecznych UŚ, członek Rady Nadzorczej Polskiego Stowarzyszenia Public Relations oraz Rady Etyki PR.

Prelekcja odbędzie się w ramach konferencji pt. „PRawdziwy PR”, która polega na organizowaniu na terenie całego kraju otwartych, bezpłatnych wykładów poświęconych tej tematyce. Konferencja stanowi inicjatywę Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Do udziału w projekcie zapraszane są szkoły wyższe, które goszczą ekspertów PSPR wygłaszających prelekcje. Eksperci i wykładowcy mają prowadzić wykłady m.in.: w Chorzowie, Warszawie, Wrocławiu, Rzeszowie, Bytomiu, Koszalinie, Olsztynie, Zielonej Górze, Sosnowcu, Pruszczu Gdańskim, Lublinie i Kielcach.

Szczegółowy harmonogram wykładów dostępny jest na stronie www.polskipr.pl/projekty-pspr/prawdziwy-pr oraz na profilu Prawdziwy PR na Facebooku. Patronat merytoryczny nad akcją sprawuje Zakład Komunikacji Społecznej Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.

Podczas spotkań rozdawane są również książki poświęcone public relations. Poza wykładami w szkołach wyższych, przewidziane są również spotkania dla różnych branż. Odbyły się już wykłady dla prawników (przy współpracy ELSA), planowane są spotkania dedykowane dla lekarzy i księgowych. Ponieważ PR często kojarzony jest z polityką, twórcy projektu „PRawdziwy PR” chcą odwiedzić z wykładami także Sejm i Senat RP, by porozmawiać o tej popularnej wśród nich dziedzinie.

Polskie Stowarzyszenie Public Relations (PSPR) jest organizacją zawodową, istniejącą od 1994 roku. Zrzesza pracowników działów PR w firmach, samorządach i administracji, wykładowców szkół wyższych oraz pracowników agencji PR. PSPR prowadzi działalność popularyzatorską i edukacyjną dotyczącą PR poprzez inicjowanie i współorganizację konferencji i seminariów, prowadzenie szkoleń. Patronuje przedsięwzięciom sprzyjającym wymianie informacji i doświadczeń z zakresu PR.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.