facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykład profesora Des R. Richardsona z Sydney

Instytut Chemii zaprasza na wykład Cancer Chemotherapy: A New Direction in the Search for Potent and Selective Drugs.

Wykład wygłosi profesor Des R. Richardson z Wydziału Patologii Uniwersytetu w Sydney na spotkaniu, które odbędzie się we wtorek 23 września w auli Instytutu Chemii przy ulicy Szkolnej 9 w Katowicach o godz. 11.15.

Profesor Richardson zajmuje się badaniami biologii komórek nowotworowych, w szczególności rolą żelaza w procesach proliferacji nowotworów oraz projektowaniem nowych leków przeciwnowotworowych. Informacje o badaniach dostępne są na stronie: http://www.medfac.usyd.edu.au/people/academics/profiles/d.richardson.php.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.