facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykład profesor Ingeli Nilsson

10 maja 2011 r. o godz. 12.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ (Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1) odbędzie się wykład prof. Ingeli Nilsson pt. „I have nothing to eat but paper – on Byzantine literati in 12th-century Constantinople”.

Organizatorami wydarzenia są: Wydział Filologiczny UŚ i Katedra Filologii Klasycznej UŚ.

Profesor Ingela Nilsson jest specjalistką w zakresie historii literatury bizantyńskiej, profesorem grecystyki i bizantynistyki na Uniwersytecie w Uppsali. Wśród jej prac znajdują się: monografia „Erotic Pathos, Rhetorical Pleasure. Narrative Technique and Mimesis in Eumathios Makrembolites' Hysmine & Hysminias” (Uppsala 2001) oraz praca poświęcona dwunastowiecznej literaturze bizantyńskiej „Raconter Byzance: la littérature du 12e siècle” (Paris: Les belles lettres, w druku).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.