facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykład prof. Margaret Mullett

8 marca 2016 roku o godz. 12.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (Katowice, ul. Bankowa 11a, sala seminaryjna, poziom 2) odbędzie się wykład pt. „Byzantine Literature and Reception: the case of the Christos Paschon”, który wygłosi prof. Margaret Mullett (Dumbarton Oaks/Harvard University emerita).

Wykład zainauguruje działalność Centrum Studiów nad Literaturą i Recepcją Bizancjum.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.