facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykład prof. Krystyny Kleszczowej pt. „Etyka słowa. Treść i zakres pojęcia”

Zdjęcie: Wydział Filologiczny UŚ w Katowicach

Komitet Okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Katowicach organizuje wykłady otwarte z etyki słowa, których celem jest uwrażliwienie uczniów na zagadnienia językowe i etyczne. Etyka słowa to nauka, która formułuje postulaty „właściwego kontaktu językowego”, uwzględniającego godność rozmówcy, niezależnie od jego poglądów, przekonań, uczciwość przekazu słownego, a także dobór odpowiedniej formy wypowiedzi. Wykłady odbywać się będą w auli im. Zbigniewa Jerzego Nowaka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, (Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1).

Pierwszy z wykładów odbędzie się 7 grudnia 2016 r. o godz. 14.00. Prelekcję pt. „Etyka słowa. Treść i zakres pojęcia” wygłosi prof. zw. dr hab. Krystyna Kleszczowa.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Klasy, które chciałyby wziąć udział w wykładach, proszone są o wysłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres e-mail: olijp.katowice@gmail.com do 2 grudnia. 

Plakat promujący wykład prof. Krystyny Kleszczowej

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.