facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykład prof. dr. Francisco Navarro

11 marca 2009 r. (środa) o godz. 11.00 w sali nr 002 (parter) na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (ul. Będzińska 60, Sosnowiec) odbędzie się wykład z glacjologii, który wygłosi prof. dr Francisco Navarro z ETSI Telecomunicacion Universidad Politécnica de Madrid w Hiszpanii (Invited Lecture on Glaciology) nt. Some applications of Grodnu - penetrating radar in glaciology (Niektóre zastosowania sondowań radarem naziemnym w glacjologii).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.