facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykład prof. Davida A. Kosowera

Instytut Fizyki UŚ

W czwartek 2 marca 2017 roku w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Uniwersytecka 4) odbędzie się konwersatorium, podczas którego prof. David A. Kosower z Institut de Physique Théorique CEA (Saclay, Paris) wygłosi wykład pt. „New Methods in the Hunt for New Physics”. Spotkanie rozpocznie się o godz. 16.00 w sali audytoryjnej II.

Prof. David A. Kosower jest teoretykiem cząstek, a głównym tematem jego badań są matematycznie zaawansowane metody obliczeń amplitud rozpraszania w teoriach cechowania. Obecnie prowadzone badania koncentrują się na precyzyjnych obliczeniach w chromodynamice kwantowej i wykorzystują między innymi tzw. komputerową algebraiczną geometrię. W sferze jego zainteresowań naukowych znajduje się nie tylko doskonalenie technik obliczeniowych, ale również ich zastosowanie do fenomenologii LHC w CERN-ie.

W 2014 roku prof. D. Kosower został laureatem prestiżowej nagrody J.J. Sakurai Prize for Theoretical Particle Physics przyznawanej za wybitne osiągnięcia w teorii fizyki cząstek elementarnych. Obecnie pracuje w Institut de Physique Théorique (IPhT) w ośrodku badawczym francuskiej Agencji Atomowej w Saclay.

Organizatorem konwersatorium jest katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.