facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykład podsumowujący wystawę pt. „Exlibris Naturalis – ekslibrisy z motywami przyrodniczymi”

26 lutego 2016 r. o godz. 11.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (Katowice, ul. Bankowa 11a, sala konferencyjna, poziom 0) odbędzie się otwarty wykład dr. hab. Krzysztofa Marka Bąka, podsumowujący jego autorską wystawę pt. „Exlibris Naturalis – ekslibrisy z motywami przyrodniczymi”. Przedmiotem wykładu będzie  historia grafiki służącej oznaczaniu własności książki, czyli tytułowego ekslibrisu – od początku jego historii w XV-wiecznych Niemczech po dzień dzisiejszy. Autor zwróci szczególną uwagę na motyw naturalny znaku – zwierzę lub roślinę, niosący metaforyczną historię posiadacza takiego znaku. Wykład będzie także okazją do opowieści o pięknie przyrody przedstawionej na ekslibrisach.

Dr hab. Krzysztof Marek Bąk ukończył Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Jest doktorem habilitowanym sztuki, prowadzi II Pracownię Grafiki Cyfrowej w Zakładzie Grafiki Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego. Jest autorem ponad 1000 ekslibrisów realizowanych w technikach cyfrowych, zajmuje się także teoretycznymi aspektami i filozofią księgoznaku.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.