facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykład otwarty dr. Michała Lubiny pt. „Birma. Nowe Eldorado Azji”

24 kwietnia 2014 r. o godz. 9.30 w sali Rady Wydziału na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbędzie się gościnny wykład otwarty dr. Michała Lubiny pt. „Birma. Nowe Eldorado Azji”.

Dr Michał Lubina jest pracownikiem Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także analitykiem w think-tanku Centrum Studiów Polska-Azja. Jest autorem pierwszej w Polsce historii Birmy („Birma. Historia państw świata w XX i XXI w.”; Trio, Warszawa 2014) oraz monografii „Birma: centrum kontra peryferie. Kwestia etniczna we współczesnej Birmie 1948–2013”; (Kon-Tekst, Kraków 2014) – pionierskiego opracowania w języku polskim.

Organizatorem spotkania jest Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.